Κριτές
BODYBUILDING AND FITNESS
κλιαφασ στυλιανοσinternationaljudgeB-LEVEL (na)
γερολυματοσ αλεξανδροσnationaljudge
αγγαλοπουλος κωνσταντινοσnationaljudge
κοτσιβοσ θεοχαρησnationaljudge
μισαηλιδης αναστασιοσnationaljudge
jevtovic sladananationajudge
FITNESS CHALLENGE
αγγαλοπουλοσ κωνσταντινοσinternationaljudge
καζηλασ χαραλαμποςinternationaljudge
μπαϊλη Ζωιτσαinternationaljudge