ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ο.Σ.Δ.
Πρόεδρος Κουκάκης Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος Κλιάφας Στυλιανός
Γενική Γραμματέας Μπαΐλη Ζωΐτσα
Ταμίας Μπουζιάνας Γεώργιος
Ειδικός Γραμματέας Τσιαμπάζης Στέφανος
Έφορος Άθλησης Χανδρούλης Κυριάκος
Εκπρόσωπος Αθλητών Μαργαρίτης Γεώργιος