02/08/2020

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Δ. 02/08/2020

Σε τακτική συνεδρίαση συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Δ. σήμερα 02/08/2020 στην πόλη του Ναυπλίου,τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα,παρουσία του Νομικού Συμβούλου της Π.Ο.Σ.Δ. κ. Άγγελου Πατρώνη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν αρκετά θέματα μεταξύ των οποίων ο αγωνιστικός σχεδιασμός για το τρέχον έτος,η συγκρότηση διεθνών αποστολών καθώς και η σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Σ.Δ. έχει ως εξής:

1) Πρόεδρος: Κολιγκιώνης Αναστάσιος
2) Αντιπρόεδρος: Κωνσταντινίδης Γεώργιος
3) Γεν.Γραμματέας: Κλιάφας Στυλιανός
4) Ταμίας: Μπουζιάνας Γεώργιος
5) Ειδικός Γραμματέας:Μπαίλη Ζωή
6) Έφορος:Κωλέττης Ανδρέας
7) Μέλος:Τσιαμπάζης Στέφανος

Κοινοποίηση
Ακολουθήστε μας