31/03/2021

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΟΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΛΗΤΗ ΤΗΣ IFBB ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας σε εφαρμογή του άρθρου 22 παρ. 6 Ν 4726/2020 αποφάσισε ομόφωνα κατά την συνεδρίαση του την 26/03/2021 την συμμετοχή στο Δ.Σ. με δικαίωμα ψήφου στον εν ενεργεία αθλητή της IFBB Μαργαρίτη Γεώργιο George Margaritis,ανώτερο αξιωματικό του Στρατού Ξηράς, ως εκπρόσωπο των αθλητών της Ομοσπονδίας.

Κοινοποίηση
Ακολουθήστε μας