Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλαση Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλαση

31/07/2023

ΠΟΣΔ Kettlebell Lifting 2023 Summer Camp – Ιερισσός

Διοργάνωση ΑΤΛΑΣ Ιερισσού

Εισηγητής Κρυωνάς Γ.

Κοινοποίηση
Ακολουθήστε μας