Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλαση Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλαση
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματικής Διάπλασης
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματικής Διάπλασης
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματικής Διάπλασης
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματικής Διάπλασης
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματικής Διάπλασης
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματικής Διάπλασης

18/03/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων έως 27/03/2022

Προθεσμία καταβολής διδάκτρων έως 30/03/2022 (αιτιολογία: Σχολή Προπονητών/ονοματεπώνυμο)

Έναρξη Σχολής 02/04/2022

Κοινοποίηση
Ακολουθήστε μας