18/03/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων έως 27/03/2022

Προθεσμία καταβολής διδάκτρων έως 30/03/2022 (αιτιολογία: Σχολή Προπονητών/ονοματεπώνυμο)

Έναρξη Σχολής 02/04/2022

Κοινοποίηση
Ακολουθήστε μας