Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλαση Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλαση
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματικής Διάπλασης

27/09/2021

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Δ Στέλιος Κλιάφας και ο Τάσος Κολιγκιώνης Tasos Koligionis, ιδρυτικός Πρόεδρος και Υπεύθυνος αγωνιστικού σχεδιασμού, απονέμουν την επίτιμη προεδρεία στον Σπύρο Μπουρνάζο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΠΟΣΔ!

Κοινοποίηση
Ακολουθήστε μας