Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλαση Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλαση

30/06/2023

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Π.Ο.Σ.Δ. – ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση η Π.Ο.Σ.Δ. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με το Γαλλικό Κολλέγιο ΙdEF καθώς εντάσσεται στις Αθλητικές Ομοσπονδίες οι αθλητές των οποίων έχουν δικαίωμα απόκτησης υποτροφίας στο Πρόγραμμα «Επιστήμες και Τεχνικές Φυσικής Αγωγής» του Πανεπιστημίου Paris 13.

(5 αθλητές ανά εκπαιδευτικό έτος )

Οι ενδιαφερόμενοι αθλητές της Ομοσπονδίας θα πρέπει έως τις 31/07/2023 να αποστείλουν σχετική αίτηση ενδιαφέροντος μέσω των αθλητικών σωματείων τους.

Οι αθλητές θα επιλεγούν από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων και εισήγησης της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ομοσπονδίας με βασικό κριτήριο τις αθλητικές διακρίσεις σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Σχετικό Δελτίο τύπου του Γαλλικού Κολλεγίου της Ελλάδας:

Το Κολλέγιο προσφέρει μέσω της ΕΘΝΟΑ σε κάθε Αθλητική Ομοσπονδία πέντε (5) Υποτροφίες τετραετούς φοίτησης στο Πρόγραμμα «Επιστήμες και Τεχνικές Φυσικής Αγωγής» του Κολλεγίου για Έλληνες αθλητές τους. Συνολικά ο αριθμός των Υποτροφιών προτείνεται να αφορά 250 αθλητές (5 αθλητές * 50 Αθλητικές Ομοσπονδίες). Η Υποτροφία αφορά τους αθλητές που θα δηλωθούν από την ΕΘΝΟΑ, κατόπιν πρότασης των Αθλητικών Ομοσπονδιών, ισχύει μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των σπουδών των Υποτρόφων (1 έως 4 έτη) και καλύπτει το 50% των διδάκτρων στο Κολλέγιο, ήτοι € 3.000 ετησίως. Η υποχρέωση των Υπότροφων θα είναι η καταβολή της εγγραφής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, ήτοι € 900 ετησίως, και του υπόλοιπου 50% των διδάκτρων, ήτοι € 3.000 ετησίως.

Τα μαθήματα γίνονται στην ελληνική γλώσσα και μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως. Βασική προϋπόθεση για την εγγραφή είναι το Απολυτήριο Λυκείου. Πτυχίο από ΑΕΙ ή άλλες Σχολές λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση του προγράμματος των σπουδών.

Η έναρξη των σπουδών γίνεται τον Οκτώβριο κάθε έτους.

Οι φοιτητές του Κολλεγίου είναι κανονικά εγγεγραμμένοι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Paris 13, έχουν την ίδια φοιτητική ιδιότητα και λαμβάνουν την ίδια εκπαίδευση με τους φοιτητές που σπουδάζουν στο Παρίσι. Τα πτυχία που απονέμονται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, είναι τα Εθνικά Γαλλικά Πτυχία και αναγνωρίζονται σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο ως πτυχία της Σορβόννης. Στην Ελλάδα η αναγνώριση γίνεται από το ΑΤΕΕΝ (πρώην ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων δυνάμει του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) και δίνει δυνατότητα  συμμετοχής σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.

*Στη φωτογραφία ο Δρ. Αμαργιανάκης Στυλιανός, Γενικός διευθυντής του Γαλλικού Κολλεγίου και ο κ. Κλιάφας Στυλιανός, Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Σ.Δ., σε παλαιότερη συνάντηση.

Κοινοποίηση
Ακολουθήστε μας