Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλαση Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλαση
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματικής Διάπλασης
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματικής Διάπλασης

28/03/2021

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ο Κ. ΚΟΛΙΓΚΙΩΝΗΣ

Η νέα Διοίκηση της Π.Ο.Σ.Δ. αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει δημόσια τις ευχαριστίες της για την μεγάλη προσφορά του στο άθλημα στον Ιδρυτικό Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Κολιγκιώνη ο οποίος επιθυμεί να επανέλθει στην αθλητική δραστηριότητα.
Επίσης με απόφαση του Δ.Σ. στον κ. Κολιγκιώνη ανατίθενται καθήκοντα ειδικού συμβούλου της Ομοσπονδίας καθώς και ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Αγωνιστικού Σχεδιασμού και Εθνικών Ομάδων.

Κοινοποίηση
Ακολουθήστε μας