28/03/2021

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Δ.

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία σήμερα 28/03/2021 οι εργασίες της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Π.Ο.Σ.Δ. η οποία πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, με μεγάλη συμμετοχή και επίτευξη απαρτίας εκ μέρους των Σωματείων-Μελών της με δικαίωμα ψήφου.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Διοικητικός και ο Οικονομικός απολογισμός του 2020 καθώς και ο Προυπολογισμός Εσόδων-Εξόδων του 2021.
Εγκρίθηκε επίσης ομόφωνα και ο Εσωτερικός Κανονισμός της Ομοσπονδίας προς υποβολή στην Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α.
Τέλος ανακοινώθηκε η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Σ.Δ. έπειτα από την ανασυγκρότηση του η οποία έχει ως εξής:

1.Πρόεδρος: Κλιάφας Στυλιανός
2.Αντιπρόεδρος: Χαρόβα Αλίκη
3.Γενικός Γραμματέας: Μπαίλη Ζωή
4.Ταμίας:Κωνσταντινίδης Γεώργιος
5.Ειδικός Γραμματέας:Δίγκα Σουλτάνα
6.Έφορος Άθλησης: Μπουζιάνας Γεώργιος
7.Έφορος Υλικού: Τσιαμπάζης Στέφανος
8.Εκπρόσωπος Αθλητών: Μαργαρίτης Γεώργιος

Κοινοποίηση
Ακολουθήστε μας