Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλαση Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλαση

30/01/2022

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & FITNESS

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 30/01/2022,μέσω τηλεδιάσκεψης, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Δ. με πλήρη απαρτία των σωματείων-μελών τα οποία είχαν δικαίωμα ψήφου.. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης ψηφίστηκαν ομόφωνα:

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης ψηφίστηκαν ομόφωνα:

α) Η τροποποίηση του καταστατικού της Ομοσπονδίας με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999.
β) Η κατάθεση νέου εσωτερικού κανονισμού στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α.
γ) Ο Οικονομικός απολογισμός και έκθεση πεπραγμένων 2021 και
δ) Ο Προϋπολογισμός έτους 2022

Το σύνολο των μελών που τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την ανάπτυξη και πρόοδο της Ομοσπονδίας, την εμπιστοσύνη τους στην τωρινή διοίκηση καθώς και την πεποίθηση ότι το 2022 θα είναι ακόμα πιο γόνιμο σε αθλητικό και διοικητικό επίπεδο για την Ομοσπονδία και τα καλλιεργούμενα αθλήματα.

Κοινοποίηση
Ακολουθήστε μας