03/11/2021

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Δ. ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 75ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ IFBB

Την Π.Ο.Σ.Δ. εκπροσωπούν στις εργασίες του 75ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της IFBB

Κοινοποίηση
Ακολουθήστε μας